גיבוש שפה גרפית, עיצוב חוברות, עיצוב חומרים שיווקים