ליווי ועיצוב חומרי השיווק, הפרסום והחינוך של המוזיאון